Inhoud

De inhoud van www.vliet-verpakkigen.nl is beschermd op grond van de auteurswet. Hiervan mag niets worden gekopieerd en/of worden veranderd. Van Vliet Verpakkingen B.V. zet zich in voor de juistheid en actualiteit van de informatieverstrekking op de website, maar geeft geen garanties voor juistheden, nauwkeurigheden en volledigheden. Eventuele wijzigingen en onjuistheden voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Van Vliet Verpakkingen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit de inhoud en informatie op de website van Van Vliet Verpakkingen – al dan niet door derden aangeboden. Alle gegevens die u naar Van Vliet Verpakkingen B.V. stuurt dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

adminDisclaimer